MUDr. Mariana Kudlová, všeobecný lekár pre deti a dorast